Jump to the main content block
banner2

Site Map

1 . Members
      1-1 . Jung-Ho Cheng
      1-2 . Ming-Yen Chen
      1-3 . Dao-Yi Huang
      1-4 . Ming-Hung Chen
      1-5 . Sheng-Wei Lin
      1-6 . Jun-De Lin
      1-7 . Pin-Han Chu
      1-8 . Kuan-Wei Chiao
      1-9 . Helen Chang
      1-10 . Wei-Ning Tang
      1-11 . Kuei-Chang Chuang
      1-12 . Pei-Ling Tsai
2 . Contact us
3 . FACILITIES
      3-1 . Equipment
            3-1-1 . AVL 4WD E-AXLE TEST SYSTEM
            3-1-2 . AVL ROADSIM 72" MIM 4X4 TRUCK
            3-1-3 . dSPACE
            3-1-4 . Mixed Signal Oscilloscope
            3-1-5 . Fast Charger- 120kW
            3-1-6 . Fast Charger- 30kW
            3-1-7 . Fast Charger- 4.8kW
      3-2 . Software
            3-2-1 . ANSYS
            3-2-2 . Teamcenter PLM
            3-2-3 . Simcenter Amesim
            3-2-4 . NX
            3-2-5 . Hyperworks
4 . Laboratory
5 . Introduction